Rozlewiska Biebrzy i Narwi to prawdziwe perły polskiego krajobrazu, które przyciągają swoją dzikością, różnorodnością i naturalnym pięknem. Są to miejsca, gdzie można doświadczyć natury w najczystszej formie. To także Biebrzański Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy i unikalne naturalne skarby, które wyróżniają się na tle europejskiego krajobrazu. Nie bez powodu też, Narwiański Park Narodowy nazywany jest Polską Amazonią.

Biebrza i Biebrzański Park Narodowy. Ostoja dzikiej przyrody

Biebrza to nieujarzmiona rzeka, która nigdzie nie pędzi – płynie spokojnie. Wiosną rozlewa się poza swoje koryto, przypływa pod domy, zaznacza swoją obecność na lokalnych drogach. Mieszkańcy tych terenów żyją zgodnie z jej rytmem i nie próbują regulować jej biegu ani zasięgu rozlewisk. Dzięki temu koryto rzeki osiąga niekiedy nawet kilka kilometrów szerokości, stwarzając doskonałe warunki do bytowania ptaków. Co roku przylatują tu ich tysiące – Biebrza to jedna z największych ostoi dzikiej przyrody w Europie.

Można podziwiać Biebrzę z kajaka, tradycyjnej pychówki lub z pokładu tratwy. Niestety z pychówki jest coraz trudniej, bo jest ich coraz mniej i nie jest to zbyt popularny sposób zwiedzania. Sposób zwiedzania okolicy można wybrać według uznania. Bardzo wielu turystów i miłoścników spokojnych miejsc, po prostu przyjeżdża w mniej lub bardziej znane miejsca. Z biegiem kilometrów Biebrza się zmienia, wiejski krajobraz ustępuje miejsca rozległym obszarom bagnistym. Zamienia się na podmokłe torfowiska z licznymi odnogami starorzeczy czy piaszczystych grądów porośniętych lasem. Nie znajdziemy tu często ani śladu ingerencji człowieka.

Rozlewiska Biebrzy to niezwykły obszar, który rozciąga się na długości niemal 100 kilometrów. To miejsce, które przypomina o prawdziwej naturze torfowisk, które kiedyś dominowały w wielu regionach Europy. Biebrzańskie bagna skrywają w sobie tajemniczy świat roślinności torfowiskowej – od delikatnych mchów sfagnowych, poprzez wysokie trzciny, aż po trzęślicę modrą, która pokrywa się purpurowymi kwiatami w letnich miesiącach. To również azyl dla wielu rzadkich gatunków zwierząt, takich jak żuraw, bóbr europejski czy wilk szary.

Narew. Podlasie z biegiem Narwi. Narwiański Park Narodowy

Mówiąc o Narwi i Podlasiu często przychodzą nam na myśl rozlewiska Narwi i jej połączenie z Biebrzą w Biebrzańskim Parku Narodojwym. Ale zwiedzanie Podlasia można też zaplanować z biegiem Narwi. Nie bez powodu szlak Green Velo biegnie także wzdłuż Narwi i Biebrzy. Podobnie powstał „Podlaski Szlak Bociani”, który prowadzi wzdłuż Narwi, poczynając od wsi Narewka, a na Strękowej Górze kończąc.

U zbiegu Biebrzy i Narwi / fot. pawel.tadejko@gmail.com

Trasa wzdłuż „Podlaskiego Szlaku Bocianiego” lub po prostu z biegiem Narwi, to temat na osoby wpis. Jeśli mówimy jednak o połączeniu Narwi i Biebrzy i rozlewiskach obu rzek, to musimy wspomnieć o Biebrzańskim Parku Narodowym i Narwiańskim Parku Narodowym. Płynąc wzdłuż brzegu Narwi można poznawać historię i kulturę województwa. Poczynając od południa zobaczymy drewnianą architekturę Podlasia, łącznie z przepięknymi drewnianymi cerkwiami, a w okolicach Choroszczy i Tykocina malowniczo położone dwory.

Polska Amazonia

Rozlewiska Narwi nazywane są często Polską Amazonią, bo Narew podobnie jak Amazonka, meandruje i tworzy liczne rozlewiska. Rozdzielają się i ponownie łączą, tworząc niezwykły ekosystem terenów podmokłych, torfowisk i rozlewisk obu rzek. W czasie wiosennych roztopów rozlewiska Narwi potrafią być szerokie na kilka kilometrów. Stają się wtedy doskonałym terenem żerowania dla tysięcy ptaków, podobnie jak rozlewiska Biebrzy.

U zbiegu Biebrzy i Narwi / fot. pawel.tadejko@gmail.com

Rozlewisko Narwi, będące sercem Narwiańskiego Parku Narodowego, również posiada swój niepowtarzalny urok. Woda Narwi, która regularnie wylewa poza brzegi rzeki, tworzy malowniczy krajobraz pełen zatok, jezior, stawów i starorzeczy. Kiedy poziom wody spada, odsłania się prawdziwa mozaika życia – od porośniętych roślinnością łach, poprzez błotniste plaże, aż po zielone łąki. Ten różnorodny krajobraz jest domem dla wielu gatunków, w tym bociana czarnego, derkacza czy zimorodka.

U zbiegu Biebrzy i Narwi / fot. Pawel Tadejko

Rozlewiska najlepiej jest odkrywać z kajaka lub tratwy. Jeśli nie możecie wyruszyć już dziś, polecamy wirtualny spływ Narwią z niezapomnianymi odgłosami natury. Dzięki niezwykłej stronie na chwilę przeniesiecie się w inny świat. Strona PULS Podlaskie Travel to miejsce gdzie możecie doświadczyć podlaskiej przyrody zanim tam dotrzecie.

Obydwa te obszary, choć różnią się swoim charakterem, łączy jedno – są one niewiarygodnie ważne dla zachowania różnorodności biologicznej naszego kontynentu. Mają nieocenioną wartość zarówno dla nauki, jak i edukacji, ale przede wszystkim dla ochrony przyrody.