Inicjatywa Magia Podlasia działała w ramach stowarzyszenia do roku 2020. Misją było stworzenie i rozwój silnej i rozpoznawalnej marki Podlasia, promującej walory kulturalne, turystyczne i architektoniczne regionu. W 2015 roku stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną w pierwszej edycji konkursu „Podlaskie Otwarte”, za docenienie instytucji, które aktywnie działają na rzecz promocji Podlaskiego.

Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenie „Magia Podlasia” było inicjowanie i prowadzenie działań społeczno-edukacyjnych w zakresie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. W szczególności chcemy przybliżyć społeczeństwu tradycję i kulturę ludową Podlasia, która od wieków rozwijała się w bliskości z naturą. Zapraszamy entuzjastów i miłośników naturalnych walorów szeroko pojętego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego do włączenia się do naszych działań. Naszym zamiarem jest upowszechnienie wizerunku Podlasia – jako atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

Adres rejestrowy:
Stowarzyszenie „Magia Podlasia”
ul. Poniatowskiego 2A
15-199 Białystok
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000273874
REGON: 20013013300000
NIP: 966-18-89-216
Rok powstania: 2007, Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku
Tadejko Paweł – Przewodniczący Zarządu, Szanciło Urszula – Członek Zarządu, Żochowski Grzegorz – Sekretarz
Rok zawieszenia działalności: 2020