Magia Podlasia to coś, co nas urzeka i zniewala, nieustannie każe wstać jeszcze przed świtem by zobaczyć wschód słońca nad rzeką, a potem przemierzać bezdroża szukając niezwykłych miejsc, do których warto zajrzeć oraz ciekawych ludzi, których warto poznać.

Inicjatywa „Magia Podlasia” to pięć osób: Ewa Zwierzyńska, Adam Falkowski, Tomasz Poskrobko, Piotr Świderski i Paweł Tadejko. Wszyscy urodziliśmy się i wychowaliśmy na Podlasiu. Chcemy o nim opowiadać poprzez fotografie, filmy i słowo pisane. Dlaczego uważamy że tez zakątek Polski jest naprawdę magiczny?

„Magia Podlasia” to inicjatywa skupiająca entuzjastów i miłośników naturalnych walorów szeroko pojętego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Naszym zamiarem jest promocja marki województwa podlaskiego. Projekt dotyczy szeroko pojętej promocji turystycznej regionu – wsparcie budowy marki „PODLASKIE”, która ma zapewnić rozpoznawalność regionu na zewnątrz. Celem nadrzędnym jest upowszechnienie wizerunku Podlasia – jako atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

Podlasie posiada wiele uroków, ale nierzadko dostrzegają je tylko przejezdni lub turyści. Grupka osób z Podlasia: Ewa Zwierzyńska, Adam Falkowski, Piotr Świderski, Tomasz Poskrobko i Paweł Tadejko, postanowiła spojrzeć przez oko obiektywu fotograficznego na swoje znajome, rodzinne strony nie tyle z dystansem obcego, ale z serdecznością do swego sąsiedztwa i znajomych widoków. Ich fotograficzne opowieści dotyczą podlaskich zwyczajów, pracy i sacrum. Okazało się, że odmienne spojrzenie każdego z autorów na tutejsze proste i codzienne tematy jest pozorem, bo dokumentują podobne sceny, a jedynie sposób widzenia jest indywidualny. W szczególności chcemy przybliżyć społeczeństwu tradycję i kulturę ludową Podlasia, która od wieków rozwijała się w bliskości z naturą. Naszym zamiarem jest upowszechnienie wizerunku Podlasia – jako regionu atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

Jednym z głównych celów grupy jest inicjowanie i prowadzenie działań społeczno-edukacyjnych w zakresie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego. W szczególności chcemy przybliżyć społeczeństwu tradycję i kulturę ludową Podlasia, która od wieków rozwijała się w bliskości z naturą. Naszym zamiarem jest upowszechnienie wizerunku Podlasia – jako atrakcyjnego turystycznie z uwzględnieniem różnorodności przyrodniczej, kulturowej, narodowej, wyznaniowej.

Ludzie tworzący inicjatywę „Magia Podlasia”

Gdyby chcieć powiedzieć o nich w skrócie, to na dzień dzisiejszy, jest to czterech fotografów i jedna „fotografka-pisarka”. Każdy ma swój styl i każdy ma swoje zainteresowania fotograficzne. Byli wielokrotnie nagradzani w różnych konkursach ogólnopolskich (np. cyklicznym „Podlasie w Obiektywie”, „Człowiek Podlaski”, „Etnofotka”, gdzie o nagrodach decydowało często jury składające się ze znanych osób, m.in. Tomasz Tomaszewski, Wiktor Wołkow, Bożena Walencik, Jarosław Chyra. Ewa Zwierzyńska otrzymała w 2011 roku dyplom uznania od Ministra Kultury za teksty na mapakultury.pl utrwalające tożsamość regionalną Podlasia.